Koulutus lääkäreille

Säädökset ja sopimukset

Tutkimusta ohjaavat säädökset ja sopimukset

Ihmistä koskevan tutkimuksen oikeaa suorittamista säätelevät mm. seuraavat:
– Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
– direktiivi 2001/20/EU
– direktiivi 2005/28/EU
– Arvonlisäverolaki (Tutkimuksen tilaaja maksaa aina ALV:n)
– Tietosuojalaki ja EU:n tietosuoja-asetus
– Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
– Helsingin julistus

Kaikki nämä vaativat Hyvän Kliinisen Käytännön (ICH-GCP) toteuttamista (GCP = \”Good Clinical Practice\” = tarkka ohjeistus ihmistä koskevan tutkimuksen eettisesti oikeasta suorittamisesta).

HYKS-ERVAn eettiset toimikunnat valvovat, että säädöksiä noudatetaan.