Koulutus lääkäreille

Projektien palkanmaksu

Tutkimusprojektin budjetti on laadittava niin, että siitä ilmenee minkälaista palkkaa on projektin eri henkilöille tarkoitus työstä maksaa. Budjetissa on otettava huomioon paitsi toimeksiantajan korvaukset myös kaikki menot, ml. palkan lakisääteiset sivukulut sekä sairaanhoitopiirin perimät korvaukset infrastruktuurinsa ja osaamisensa käytöstä. Budjetin huolellinen laadinta kaikki kulut huomioon ottaen ennen projektin alkua on edellytys projektin varojen riittämiselle ja onnistuneelle palkanmaksulle.

Projektin vastuullinen tutkija ilmoittaa palkanlaskentaan hyvissä ajoin palkkojen saajat ja suuruudet, pankkitilien numerot ja maksupäivät. Palkansaajat toimittavat verokirjansa. KYMENHVA:n johto hyväksyy tutkimusprojektien kulut maksuun.

Tutkimusprojektien palkat maksetaan sairaanhoitopiirin palkkapäivinä.

Tutkimusprojektien talouden yhteyshenkilö: Paula Harju (etunimi.sukunimi (at) kymsote.fi).