Koulutus lääkäreille

Henkilökohtaiset apurahat


Anottaessa henkilökohtaista apurahaa Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:ssa tehtävää tutkimusta varten tutkijan tulee huolehtia siitä, että hän apuraha-anomuksessaan jo erittelee, mikä osuus anottavasta apurahasta tulee maksaa henkilökohtaisena apurahana ja mikä osuus on tarkoitettu tutkimuksen muihin kuluihin.

Mikäli apurahan myöntävä säätiö sääntöjensä mukaisesti vaatii apurahan juoksuttamista tutkimuksen suorittajaorganisaation tilien kautta, on jo anomuksen tekovaiheessa projektin budjettiin sisällytettävä yleis- ja tilakustannuslisä, joka on henkilökohtaisen apurahan tapauksessa 15 %.

Henkilökohtaisen apurahan saavan työntekijän on otettava yhteyttä KYMENHVA:n tutkimus- ja koulutusjohtaja Pasi Pölläseen, mikäli apuraha koskee KYMENHVA:ssa tehtävää tutkimusta.