Koulutus lääkäreille

Eettinen toimikunta

Tutkimussuunnitelmien ennakkoarvio on keskitetty yliopistollisten sairaanhoitopiirien eettisille toimikunnille 1.10.2010 alkaen.

Lisäksi on perustettu valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, joka tukee, seuraa ja ohjaa alueellisten (yliopistollisten) toimikuntien työtä sekä toimii tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimikunta antaa tutkimuseettisen arvion kaikista kliinisistä lääketutkimuksista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöä koskevien tutkimuslupahakemusten käsittely keskitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen silloin, kun hakemus koskee usean kunnan tai kuntayhtymän tai yksityisen sektorin asiakirjoja.

HUS:n hallitus on perustanut neljä eettistä toimikuntaa erityisvastuualueen laajuista toimintaa varten. Toimikuntien kokousaikataulut ja toimintaohjeet lausuntopyyntöjen jättämiseksi löytyvät osoitteesta:

http://www.hus.fi/tutkijalle/tutkimuseettiset-toimikunnat/Sivut/default.aspx

Valtakunnallisen toimikunnan antamat ohjeet löytyvät osoitteesta:

http://www.tukija.fi.

HUS:n erityisvastuualueen eettisten toimikuntien sihteeristön yhteystiedot ovat HUS konsernihallinnossa puh. +358-9-471 72118, tai sähköposti eettiset.toimikunnat@hus.fi.

Ks. myös: HUSin eettiset tmk:t.