Koulutus lääkäreille

Biopankkitutkimus

Biopankkitutkimusta säätelee biopankkilaki. Tutkimushankkeiden näytteiden tallettamisen biopankkiin tulee tapahtua biopankkilain mukaisesti informoitu biopankkisuostumus pyytäen.

KYMENHVA tallettaa rutiininäytteet suostumuksen perustuen Helsingin biopankkiin, jossa se on perustajajäsenenä mukana.

Katso: Helsingin Biopankki

Eri tutkimushankkeissa voidaan tallettaa hankkeen näytteet myös muihin biopankkeihin.