Koulutus lääkäreille

Aloitus minimibyrokratialla

Kun olet aloittamassa tutkimusprojektia:

1. Hanki eettisen tmk:n lausunto. Katso eettinen tmk.

2. Tee budjetti joko liiketaloudellisen tai yhteisrahoitteisen tutkimusprojektin Excel-taulukkoon.

3. Lähetä sähköisenä (@kymsote.fi) Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n tutkimus- ja koulutuspalveluille (tutkimus- ja koulutusjohtaja Pasi Pöllänen) yllä olevat ja seuraavat dokumentit:

– tutkimussuunnitelma
– potilasinformaatio
– informoitu suostumus-lomake
– mahdolliset koehenkilöiden kyselylomakkeet
– mahdollinen Lääkelaitoksen kirjeenvaihto
– mahdollinen valtakunnallinen eettisen toimikunnan lausunto
– päätutkijan ja KYMENHVA:n tutkijoiden CV:t
– sopimusluonnos, mikäli haluat käyttää sponsorin sopimusmallia

Mikäli haluat lähettää yllämainitut dokumentit paperisina, ne lähetetään yllä mainituille henkilöille osoitteeseen:
Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA
Kotkantie 41
48210 Kotka

Sopimusneuvottelut aloitetaan välittömästi, mutta toimeksiantajan ja tutkijan on syytä varautua kuitenkin vähintään 3 kk:n käsittelyaikaan.