Koulutus lääkäreille

Tutkimus


Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:ssa toteutetaan:

1) yhteisrahoitteisia tutkimusprojekteja
2) liiketaloudellisia tutkimusprojekteja

Liiketaloudelliset tutkimusprojektit toteutetaan kokonaan ulkopuolisella rahoituksella.

Yhteisrahoitteisissa projekteissa KYMENHVA osallistuu yleishyödyllisen tutkimusprojektin kustannuksiin esim. antamalla infrastruktuuriaan projektin käyttöön ilman erillistä kustannusta.

Erityisesti hyvinvointialueilla tehtävästä tutkimuksesta säädetään varsinaisten tutkimusta säätelevien lakien lisäksi sote-järjestämislain 3, 22, 32, 36, 37 §§:ssä, terveydenhuoltolain 7. luvussa, sosiaalihuoltolain 60a-60c §§:ssä ja sosiaalihuoltolain 52 §:ssä.