Koulutus lääkäreille

Yhteisöt Kymenlaaksossa

Ulkomailta ja muutenkin vierailta paikkakunnilta tuleville on tärkeää löytää uudesta asuinkaupungistaan yhteisö.

Yhteisö voi olla työyhteisökin, mutta useimmille meistä se ei yksin riitä. On tärkeätä löytää samalla tavalla ajattelevia ihmisiä tai ihmisiä, joilla on muuten joitakin yhteisiä nimittäjiä kanssamme.

Kymenlaaksossa on hyvät mahdollisuudet löytää itselleen sopiva yhteisö. Alue on kansainvälinen, monimuotoinen ja vanha. Kerrostumia on moneen lähtöön. Kymenlaaksosta on mahdollista löytää sekä vanhaa että uusimuotoista toimintaa.

Kaiken kaikkiaan Suomessa on n. 127000 rekisteröityä yhdistystä. Yhdistystoiminta on keskeinen osa suomalaista elämänmuotoa.

On mahdotonta laatia kattavaa luetteloa, mutta esim. seuraavista linkeistä voit löytää itsellesi sopivia yhteisöjä Suomessa ja Kymenlaaksossa:

a) uskonnolliset yhteisöt

Evankelisluterilainen kirkko
Katolinen kirkko
Ortodoksikirkko
Juutalainen seurakunta
Islamilainen yhteisö

b) ei-poliittiset yhdistykset

Pohjola-Norden
Suomi-Amerikka-yhdistys
Suomi-Venäjä-seura
Zonta
Mannerheimin lastensuojeluliitto Kotkan osasto

c) lääketieteelliset yhdistykset

Kotkan Seudun Lääkäriyhdistys (Duodecim-seuran alueosasto)
Kouvolan Seudun Lääkäriseura (Duodecim-seuran alueosasto)
Suomen Lääkäriliiton Kotkan paikallisosasto