Koulutus lääkäreille

Tutkimussuunnitelma


Kun laadit täysipitkää tutkimussuunnitelmaa, merkitse sinne soveltuvin osin seuraavat asiat:

1. tutkimusprojektin nimi (nimessä mukana tutkimustyyppi, jos mahdollista)

2. tutkimussuunnitelman yhteenveto (apuraha-anomuksen lukija ei ehkä lue muuta kuin yhteenvedon)

3. tutkimuksen tausta (perustele, miksi tutkimus tehdään, ei saa olla liian pitkä, n. 1-2 sivua)

4. tavoitteet ja aiheen rajaus (tavoitteet numeroituna lyhyesti, ei liikaa tavoitteita, realistisuus)

5. tutkimustyyppi ja -asetelma

6. käsitteiden teoreettinen ja operationaalinen määrittely (anomuksia ei valitettavasti aina lue alan asiantuntija, korvan tutkijan referee voi olla anestesiologi)

7. tutkimusaineisto (kuinka kerätään ja missä ajassa?)

8. menetelmät

9. virhelähteiden hallinta (n:n koon määritys beta-virheen poissulkemiseksi)

10. tilastomenetelmät (kuvataan riittävästi, tärkeimpiä arvioitavia kohtia tutkimussuunnitelmassa)

11. tiedon prosessointi ja atk-suunnittelu (palkataanko statistikko?, menetelmät arvioitava tarkkaan, samoin tilastoanalyysin aikabudjetti)

12. esitutkimus (esim. keskihajonnan määrittämiseksi, kun keskihajontaa tarvitaan n:n määrittämiseksi)

13. eettiset näkökohdat, eettisen toimikunnan lupa (varattava riittävästi aikaa eettisen toimikunnan käsittelylle)

14. tietosuoja, tutkimussopimukset ja rekisteriluvat (kuinka tietosuoja on järjestetty, potilasrekisteriluvat anotaan oppiaineen esimiehen suostumuksella)

15. osallistuvien henkilöiden tehtävänjako ja tutkimuksen aikataulu (työnjaon ja aikataulun oltava realistinen)

16. arkistointisuunnitelma (10 vuotta, mutta jos materiaalissa näkyy potilaan henkilötiedot, vain 5 vuotta ja sitten saatava uusi lupa)

17. julkaisu- ja tiedotussuunnitelma (julkaisu: sovitaan sponsorin kanssa, tiedotus: sovitaan sponsorin kanssa, kuka tiedottaa, milloin ja mitä)

18. tutkimustulosten hyödyntämissuunnitelma (onko mahdollisuuksia teolliseen sovellutukseen, patentoimismahdollisuudet)

19. katsaus päätutkijoiden aikaisempaan kokemukseen (todetaan, että ryhmässä on kokemusta vastaavasta + valikoidusti julkaisuja)

20. talousarvio (oltava mahdollisimman realistinen)