Koulutus lääkäreille

Täydennyskoulutusilmoitukset

Yksiköistä pyydetään täydennyskoulutusilmoitukset vuosittain.

Yhdeksi koulutuspäiväksi lasketaan 6 h aktiivista koulutusta.

Koulutustilaisuuden voi siis laskea 1 päivän kestoiseksi, jos siinä on 6 h aktiivista koulutusta (koulutuksen kesto – lounas- ja kahvitauot).

Esim. 1. Jos koulutuksen kesto on 7 h, merkitään 1 päivä + 1 h

Esim. 2. Jos koulutuksen keston 5 h, merkitään 0 päivää + 5 h.

Katso myös täältä.