Koulutus lääkäreille

Suuronnettomuustiedon siirto


Suuronnettomuussuunnitelma on nähtävissä paperisena kaikissa yksiköissä.

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n työntekijöiden odotetaan perehtyvän suunnitelmaan itseopiskeluna.

Suunnitelmassa on listattu eri tehtävissä olevien ja eri yksiköiden tehtävät suuronnettomuustilanteessa.

Itseopiskelun tavoitteena on kirkastaa henkilöiden ja yksiköiden tehtävät niin, että toiminta ei viivästy tilanteen synnyttyä esim. päivystysaikana.

Yksiköiden esimiehiä kehotetaan järjestämään kerran vuodessa täydennyskoulutustilaisuus (hoitajien osastokokous, lääkäri-meeting), jossa käydään läpi suuronnettomuussuunnitelma siltä osin kuin yksiköltä edellytetään.