Koulutus lääkäreille

Suostumuksen pyytäminen opetuspotilaalta


Eduskunnan oikeusasiamies on 2.11.2016 tekemässään päätöksessä korostanut opetuspotilaalta pyydettävän suostumuksen merkitystä. Ks. Oikeusasiamiehen ratkaisu

Kaikilta opetuspotilailta pyydetään tietoon perustuva suostumus. Suostumus voidaan toistaiseksi pyytää suullisena.