Koulutus lääkäreille

Sopeuttamiskoulutettavat / ohje verokortista

Amanuenssin tulee palkan maksua varten toimittaa Kymenlaakson keskussairaalan hallintoon verokortti. Tämä tulisi toimittaa mahdollisimman pian työsuhteen alkamisen jälkeen, että palkka voidaan laittaa maksuun ennen määräpäivää.

Jos verokortti ei ehdi ajoissa, palkanmaksu siirtyy seuraavaan palkanmaksupäivään.

Verokortin saa verovirastosta. Sen voi myös itse tulostaa osoitteessa: www.vero.fi. jossa myös muita verotusta koskevia tietoja.

Suomen ulkopuolelta tulleen amanuenssin tulee toimittaa verokortti työnantajalle aina heti työsuhteen alkaessa. Työnantaja pidättää palkasta verokortin mukaisen prosentin ja suorittaa tuloveron verottajalle.

Kun pidätykset on hoidettu verokortin mukaisen veroprosentin mukaisesti, verotus menee kohdalleen, eikä veroilmoituksen tekemisen jälkeen verotuksen tarkistuksen yhteydessä jouduta perimään lisää veroa.

Mikäli verokorttia ei ole, työnantaja joutuu pidättämään taulukkoveron mukaisen osuuden palkasta veroiksi. Tämä prosentti on huomattavasti suurempi kuin oikea veroprosentti. Liikaa maksetun veron saa kyllä takaisin, mutta se tapahtuu vasta ko. vuoden verotuksen tarkistuksen jälkeen eli seuraavan vuoden lopussa.