Koulutus lääkäreille

Säteilysuojan verkkokoulutus

Sairaanhoitopiireillä on SOTE-järjestämislain 59 §:n mukaan velvoite huolehtia terveydenhuolto-henkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Lääkäreillä on Sosiaali- ja terveysministerion asetuksen 423/2000 määräämä velvoite osallistua säteilysuojakoulutukseen ja ylläpitää säteilysuoja-tietämystään. Näiden velvoitteiden täyttämisen helpottamiseksi sairaanhoitopiiri on järjestänyt lääkäreilleen mahdollisuuden suorittaa säteilysuojakoulutus oma-aloitteisesti verkossa Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeeseen ST 1.7/17 Helmikuu 2003 perustuen.

Kun lähdet toteuttamaan koulutusta, toimi seuraavasti:

  1. Avaa selain
  2. Kirjoita osoitteeksi https://www.oppiportti.fi/op/dvk00011
  3. Avautuu sivu ” Kuvantamistutkimusten perusteltu käyttö
  4. Klikkaa ”Avaa verkkokurssi”
  5. Klikkaa ”Kirjaudu sisään”, jotta saat todistuksen kurssista (vaatii Duodecimin tunnukset)
  6. Suorita kurssi