Koulutus lääkäreille

Projektien taloudenhoito


Projektin vastuullinen johtaja vastaa siitä, että projektin budjetti on realistinen ja että siinä on otettu huomioon kaikki projektin menot etukäteen.

Budjetti tehdään yhteistyössä KYMENHVA:n tutkimus- ja koulutusjohtajan kanssa. Budjetti on edellytys tutkimussopimuksen tekemiselle.

Projektin vastuullinen johtaja vastaa siitä, että laskutukset tapahtuvat oikeellisesti. Projektin johtajan on sopimuksessa mainittuina aikoina toimitettava tiedot toteutuneista työsuoritteista laskutusta varten Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n hallintoon.

Projektin vastuullinen johtaja vastaa siitä, että projektin taloudellista loppuarviota tehtäessä ja projektia suljettaessa kaikki projektilta laskutettavaksi tulevat laskutukset on suoritettu.