Koulutus lääkäreille

Potilaan suostumuksen pyytäminen


Eduskunnan oikeusasiamies on 9.11.2016 tekemässään päätöksessä korostanut opetuspotilaalta pyydettävän suostumuksen merkitystä. Kaikilta opetuspotilailta pyydetään tietoon perustuva suostumus. Suostumuksen on oltava kirjallinen Eduskunnan oikeusasiamiehen ennakkotapauksiin ja lainsäädäntöön perustuvan kannanoton mukaan:

\”Opiskelijoiden läsnäolosta vastaanottotilanteessa opetustarkoituksessa tulee informoida potilasta etukäteen ennen vastaanottoa ja pyytää häneltä erillinen tietoon perustuva suostumus opiskelijoiden läsnäoloon. Näin menetellen turvataan myös potilaan oikeutta salassa pidettävien potilastietojen suojaan; pyydettäessä potilaalta tietoon perustuvaa suostumusta on myös huomioitava, että potilaslain 13 §:n mukaan potilaan suostumuksen on oltava kirjallinen.\”