Koulutus lääkäreille

Opiskelijoiden palaute


Erikoistuvat lääkärit antavat palautetta tutor-istunnoista (ks. tutor-istunnot).

Lisäksi vuosittain pyydetään erikoistuvilta palautetta kyselyllä.