Koulutus lääkäreille

Opiskelijoiden kelpoisuus

Lääketieteen opiskelijoiden kelpoisuusvaatimuksiin koskien lääkärin sijaisena toimimista on tullut muutoksia.

Opiskelijoiden uudet kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavanlaisia:

– kun 5. vuosikurssin tentit on tehty, lääketieteen opiskelija voidaan ottaa lääkärin sijaiseksi terveyskeskukseen tai päivystämään niille erikoisaloille, joiden kurssi on saatu päätökseen 5. vuosikurssin loppuun mennessä

– kun 4. vuosikurssin tentit on tehty, lääketieteen opiskelija voi työskennellä erikoissairaanhoidon sellaisissa toimintayksiköissä, joita vastaavan erikoisalan opinnot hän on hyväksytysti suorittanut, ja terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Jos opiskelija ei ole lääkärin sijaisuuksiin pätevä yllä kuvatulla tavalla, hän voi kuitenkin toimia amanuenssin (harjoittelijan) tehtävissä.

Jokaisen toimintayksikön tulee nimetä opiskelijoille ohjaajaksi valmis lääkäri, joka tarvittaessa puuttuu opiskelijan toimintaan. Päivystystilanteissa pitää normaaliin tapaan olla takapäivystys.

Opiskelijat voivat edelleen toimia myös vuokralääkäriyritysten kautta.

On muistettava, että yliopisto keskittyy opetuksessaan lähinnä perustietojen siirtämiseen opiskelijalle. Taidot ja oikeanlaiset asenteet opitaan pääsääntöisesti terveydenhuollon organisaatioissa toimittaessa. Yliopiston kurssin käyminen ei takaa muuta kuin tiedollisen perusvalmiuden.

Mitä aikaisemmin opiskelija pääsee toimimaan terveydenhuollon organisaatiossa, sitä varhemmin hän voi oivaltaa, mikä yliopiston opetuksessa on oleellista ja minkälaista asennetta terveydenhuollossa toimiminen vaatii.