Koulutus lääkäreille

Opinnäytetyöt

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:ssa toimii ammattihenkilöitä, jotka ohjaavat terveydenhuoltoalan opiskelijoiden opinnäytetöiden suorittamista. Samoin lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen opinnäytetyön tekeminen organisaatiossa esim. amanuenssina työskennellessä on mahdollista tähän tehtävään pätevän KYMENHVA:n työntekijän ohjauksessa.

Opinnäytetyö rekisteröidään oppilaitoksessa.

Lupa ohjaajana toimivan KYMENHVA:n työntekijän työajan käyttöön anotaan ohjaajana toimivan esimieheltä. Esimies kirjaa lupapäätöksen.

Mikäli opinnäytetyöhön ei ole erillisrahoitusta eikä siinä kajota potilaaseen eikä KYMENHVA:n yksikkö ole toimeksiantaja eikä projekti edellytä millään tavalla KYMENHVA:n materiaalisen tai immateriaalisen resurssin käyttöä eikä projektiin liity mitään, minkä lainmukaisuudesta täytyisi erityisesti pitää huolta, ei varsinaista sopimusta KYMENHVA:n kanssa tarvitse tehdä.

Muussa tapauksessa sopimus tehdään ja sopimukseen liitetään projektin budjetti.

Mikäli opinnäytetyöllä on ulkopuolinen toimeksiantaja, jolla ei ole liiketaloudellista intressiä, ja sen ohjaajana toimii KYMENHVA:n työntekijä esimiehensä luvalla (esimies kirjaa päätöksen), projekti tulkitaan yhteisrahoitteiseksi ja sen budjettiin lasketaan 15 % yleis- ja tilakustannuslisä (omakustannushinnasta, ks. täältä).

KYMENHVA ei ole lähtökohtaisesti opinnäytetyön varsinainen ja vastuullinen toimeksiantaja, ellei yksikkö eri päätöksellä näin halua omalla kustannuksellaan olevan.

Ilman erillistä yksikön esimiehen tekemää ja kirjaamaa toimeksiantopäätöstä, yksikkö ei osallistu opinnäytetyön kustannuksiin millään tavalla. Sen vuoksi mitään valmista ulkopuolisen tahon laatimaa sopimus opinnäytetyöstä-lomaketta, jossa KYMENHVA määritettäisiin toimeksiantajaksi, ei voida lähtökohtaisesti käyttää.

Mikäli KYMENHVA:n yksikkö kuitenkin haluaa olla XAMK:n tai muun AMK:n varsinainen, vastuullinen ja kustannuksista huolehtiva toimeksiantaja, XAMK:n tai muun AMK:n valmista sopimus opinnäytetyöstä-lomaketta ja sen sopimusehtoja voidaan käyttää. Yksikön esimies tekee silloin toimeksiannosta päätöksen ja kirjaa sen.

KYMENHVA:n yksikön toimiessa opinnäytetyön toimeksiantajana yksikön esimies osallistuu opinnäytetyön budjetin laadintaan ja allekirjoittaa sen.

Sopimus tarkistetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän hallinnon (ky) tutkimuspalveluissa (tutkimus- ja koulutusjohtaja), minkä jälkeen KYMENHVA:n toimitusjohtaja allekirjoittaa. Sopimukseen liitetään esimiehen allekirjoittaman budjetin lisäksi yksikön esimiehen päätös toimeksiannosta sekä esimiehen päätökset yksikön työntekijän toimimisesta ohjaajana sekä mahdollisesti esimiehen päätös luvasta käyttää potilasrekisteritietoja lain sallimalla tavalla tutkimustarkoitukseen.

Opinnäytetyön budjetin laadinnassa käytetään Excel-taulukkomuotoista budjettilomaketta. Budjettilomakkeen voi ladata seuraavista linkeistä (lomakkeen muokkauksen salasanan saa KYMENHVA:n tutkimuspalveluista ja yksiköiden esimiehiltä):

1) liiketaloudellinen toimeksiantaja
2) yhteisrahoitteinen projekti
3) KYMENHVA toimeksiantajana

Lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti opinnäytetyön ei tule aiheuttaa KYMENHVA:n minkäänlaisia kuluja, koska KYMENHVA:ssa toteutetaan opinnäytetöitä runsaasti. Jos kustakin opinnäytetyöstä koituisi KYMENHVA:lle kuluja, kulujen yhteenlaskettu summa voisi olla merkittävä.

Mikäli opinnäytetyössä halutaan käyttää KYMSOTEn potilasrekisterin tietoja, rekisteritiedon käytön tulee tapahtua EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen Tietosuojalain mukaisesti.

Eettisen toimikunnan lausunto tarvitaan, mikäli lain lääketieteellisestä tutkimuksesta kriteerit täyttyvät.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä tutkimuspalveluihin (tutkimus- ja koulutusjohtaja P. Pöllänen).

Yhteystiedot: Tutkimus- ja koulutusjohtaja Pasi Pöllänen (etunimi.sukunimi(at)kymsote.fi).