Koulutus lääkäreille

Hoito-ohjeistuskoulutus


Kussakin Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n yksikössä on kansio, jossa on ohjeet keskeisten tilanteiden hoitamiseksi. Nämä ohjeistukset koulutetaan työntekijöille yksiköissä työpaikkakoulutuksena.

Yksiköiden esimiehet (osastonhoitajat, ylilääkärit) huolehtivat uusien työntekijöiden noudatettavien käytäntöjen hoito-ohjeistuksiin perehdyttämiskoulutuksesta työpisteissä.