Koulutus lääkäreille

HaiPro koulutuksessa

KYMENHVA:ssa on käytössä HaiPro-järjestelmä vaaratilanneilmoitusten tekemistä varten. Järjestelmän tarkoitus on hyvässä hengessä kehittää toimintaa.

Erikoistuvat lääkärit voivat tehdä HaiPro-ilmoituksia kuten muutkin ja se on myös suotavaa.

Koska HaiPro-prosessiin kuuluu, että käsittelijä tekee päätöksen siitä, vaatiiko tapahtuma toimenpiteitä (http://www.haipro.fi/ohjeet/haipro_prosessi.pdf), on käsittelijän oltava henkilö, jolla on päätäntävalta. Lääkäreitä koskeva päätäntävalta on KymKS:in kokoisessa sairaalassa ylilääkärillä (tai osastonylilääkäreillä), hoitajia koskeva osastonhoitajilla. Näin ollen, optimaalista olisi, että ylilääkäri ja osastonhoitaja yhdessä käsittelisivät yksikköä koskevat HaiPro-ilmoitukset. Erikoistuvalla lääkärillä ei ole päätäntävaltaa, mutta hän voi luonnollisesti osallistua keskusteluun ja se on erittäin suotavaa aina helposti syntyvien käytäntöjen vääristymien välttämiseksi.

Mikäli ylilääkärillä ei ole mahdollisuutta osallistua HaiPro-ilmoituksien käsittelyyn, hän voi delegoida tehtävän toiselle yksikön lääkärille, jotta ilmoituksia käsittelemässä olisi aina myös lääkäri, jolla on asiantuntemus toiminnan perusteista. Muuten asian oikeellinen analyysi ei välttämättä toteudu eikä tehdä oikein perustein päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä. Näin käytännössä siinä mielessä pääsääntöisesti onkin, että yksikön tapahtumat ovat KymKS:in kokoisessa sairaalassa yleensä yksikön lääkäriesimiehen tiedossa ilman HaiProakin ja hän antaa niistä palautetta koulutettaville tai muille yksikön lääkäreille. Useinhan nämä eivät ole yksiselitteisiä tilanteita.

HaiPro-ilmoitusten käsittelyn roolit on selvästi jaettu. Katso: http://www.haipro.fi/ohjeet/haipro_PT_roolit.pdf

Samoin itse prosessi on selvästi määritelty:
http://www.haipro.fi/ohjeet/haipro_prosessi.pdf

HaiPron tarkoitus on olla hyvä, rakentava järjestelmä, jolla yksikön toimintaa voidaan kehittää ja virhemahdollisuuksia eliminoida ennalta hyvässä hengessä.

HaiProlla on koulutuksellinen ulottuvuus, vaikka sen pääsääntöinen tehtävä on laadunvarmistus ja ennakoiva laadunvarmistus.

HaiProsta ei saa tulla lyömäasetta, kuten ei mistään muustakaan palautejärjestelmästä. Jos näin kävisi, se menettäisi vähitellen merkityksensä ja ohjaisi toimintaa eri tavalla kuin alun perin oli tarkoitus.

Palautteen tulee olla hallittua, kohdennettua ja rajattua, jos halutaan säilyttää sen kouluttava luonne. Jos siitä tulee lyömäase, jota käytetään omien paineiden purkamiseen, politiikkaan, ammattikuntien väliseen kissanhännänvetoon yms., sitä ei varsin lyhyen ajan jälkeen enää oteta sillä vakavuudella, jolla pitäisi. Silloin ollaan menetetty jotain oleellista.

HaiPro-koulutuksia on järjestetty järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Sen jälkeen koulutus on annettu henkilöltä henkilölle, kun joku ryhtyy järjestelmää käyttämään. Itse ilmoituksen tekeminen on teknisesti niin helppoa, että siihen ei koulutusta juuri tarvita. Sen sijaan vaaratilanneilmoituksen filosofia ei välttämättä ole selvä ilman erityistä informaatiota, mutta useimmille tuo HaiPro-sivuston ohjeistus on riittävä ohjaus käytön aloittamiseen. HaiPro-ilmoitusten ja muun palautteen käsittely on esimiesten jokapäiväistä leipää, johon he saavat oman koulutuksensa.

Katso myös:
http://awanic.com/haipro/
http://www.haipro.fi/ohjeet/Millaisia_tapahtumia_ilmoitetaan_30122009.pdf
http://www.haipro.fi/ohjeet/pt-ilmoittajan_ohje_07032015.pdf
http://www.haipro.fi/ohjeet/pt-kasittelijan_ohje_30092015.pdf