Koulutus lääkäreille

Erikoistuvien tuutorointi


Kullakin erikoiskoulutettavalla kuuluu olla tuutori. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä KYMSOTEn erikoistuvien erikoisalakohtainen vastuuhenkilö eli mentori (ylilääkäri) nimeää kullekin erikoistuvalle paikallisen tuutorin. Tuutori on alan erikoislääkäri. Mikäli tuutoria ei ole erikseen nimetty, tuutori on ko. erikoisalakohtainen vastuuhenkilö.

Mikäli erikoisalalla on useita erikoiskoulutettavia, usein on järkevää, että yhdellä tuutorilla on yksi tuutoroitava kerrallaan. Lähijohtamiskoulutuksen mentori voi olla myös tuutori, mutta usein on parempi, että erikoiskoulutettavan koulutukseen osallistuu useampia erikoislääkäreitä.

Tuutorin ohjaus

Tuutorin tulee järjestää koulutettavan kanssa tutorkeskusteluja säännöllisin väliajoin, esim. joka toinen kuukausi.

Ennen tutortilaisuutta koulutettavan tulee täyttää sen yliopiston erikoiskoulutettavien itsearviointilomake, kouluttajaa arvioiva lomake ja koulutusta arvioiva lomake, jonka erikoistumiskoulutusohjelmassa koulutettava on kirjoilla, mikäli koulutettavan yliopistolla on lomake käytössä. Kouluttaja täyttää saman yliopiston lomakkeelle arvion koulutettavasta.

Tutortilaisuudessa tarkastellaan sitä, onko erikoistuvalle ennen runkokoulutuksen alkua tehty henkilökohtainen koulutussuunnitelma toteutumassa odotetusti. Tarvittaessa tarkennetaan suunnitelmaa. On myös tärkeätä kiinnittää huomiota siihen, onko koulutuksessa, kouluttajissa tai koulutettavassa ollut puutteita, joita voidaan korjata.

Tutor ja koulutettava seuraavat erityisesti sitä, ovatko koulutettavan tiedot, taidot ja asenteet kehittymässä suotuisasti. Tutorin on erityisesti punnittava sitä, onko koulutuspaikka vaikuttanut suotuisasti näiden osa-alueiden kehittymisen kannalta.

Mentorin tarkastus

Tuutorin lisäksi kullakin koulutettavalla on oltava mentori, joka on erikoisalan koulutuksen vastuuhenkilö yksikössä. Koulutettavan tulee tavata mentori erillisessä keskustelutilaisuudessa puolivuosittain. Mentoritilaisuus voi olla luonteeltaan myös ylilääkärin ja koulutettavan lääkärin välinen kehittämiskeskustelutyyppinen tapahtuma.

Mentoritilaisuudessa tarkastetaan koulutettavan lokikirja ja arvioidaan koulutettavaa, kouluttajia ja koulutuspaikkaa kokonaisuutena rakentavassa hengessä pyrkien tarvittaessa löytämään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin.