Koulutus lääkäreille

Erikoistuvien lokikirjat


Erikoistuvien lääkäreiden tulee täyttää koulutuksensa aikana lokikirjaa. Lokikirjan avulla seurataan erikoistumiskoulutuksen henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutumista. Erikoistuvan henkilökohtainen opintosuunnitelma on laadittava yhdessä koulutuksen vastuuhenkilön kanssa jo ennen runkokoulutuksen alkamista.

Koulutusyksikön tulee antaa erikoistujalle ao. erikoisalan lokikirja runkokoulutusvaiheen alussa. Koulutusyksikkö vastaa lokikirjan sisällöstä, mutta erikoistuva lääkäri siihen tulevien merkintöjen ajantasaisuudesta. Lokikirjan merkinnöillä voidaan osoittaa jo saatu koulutus ja toisaalta, miltä osa-alueilta koulutusta tulisi vielä saada.

Myös osallistuminen erikoislääkäritutkinnon teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen osoitetaan lokikirjamerkinnöillä tai erillisellä todistuksella.

Erikoistumiskoulutukseen kuuluvan terveyskeskuspalvelun osoittamiseen suositellaan käytettäväksi lokikirjaa.

Lokikirjaan tehdään merkinnät myös vastuuhenkilön kanssa pidetyistä evaluaatiotilaisuuksista.

Lokikirjaan merkitään myös pidetyt esitelmät ja julkaisut.

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n erikoisalakohtaiset erikoiskoulutuksen vastuuhenkilöt valvovat lokikirjan käyttöä ja järjestävät erikoiskoulutettaville säännöllisin väliajoin keskustelumuotoisia edistymisen arviointitilaisuuksia, joissa kartoitetaan mitä ja miten paljon (esim. toimenpiteitä) koulutettava on siihen mennessä tehnyt ja mitä pitäisi jatkossa seuraavaksi tehdä. Näistä arviointitilaisuuksista (tutorointia) tehdään merkinnät lokikirjaan. Arviointi tulee tehdä vähintään kahdesti vuodessa ja aina koulutusjakson päättyessä.