Koulutus lääkäreille

El-koulutuksen edellytykset

Erikoislääkärikoulutukseen voidaan ottaa lääkäri, jolla on Suomessa oikeudet lääkärinä toimimiseen ja joka on hyväksytty jonkun Suomen yliopiston erikoislääkärikoulutusohjelmaan.

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

1. Suomessa koulutetut lääkärit: Tutkinto hyväksytään suoraan. Tutkintotodistus ja laillistuspäätös toimitetaan nähtäväksi shp:in sille ylilääkärille, joka ottaa el-koulutukseen.

2. Pohjoismaissa koulutetut lääkärit: Tutkinto hyväksytään suoraan. Tutkintotodistus toimitetaan Valviraan, josta anotaan oikeutta toimia lääkärin tehtävissä Suomessa. Oikeus myönnetään Pohjoismaisten sopimusten perusteella välittömästi, mikäli ei ole erityisiä esteitä. Valviran päätös oikeuksien myöntämisestä toimitetaan shp:in sille ylilääkärille, joka ottaa el-koulutukseen.

3. EU:ssa koulutetut lääkärit: Tutkinto hyväksytään suoraan. Tutkintotodistus toimitetaan Valviraan, josta anotaan oikeutta toimia lääkärin tehtävissä Suomessa. Oikeus myönnetään EU-sopimuksen perusteella (työvoiman vapaa liikkuvuus EU:ssa) välittömästi, mikäli ei ole erityisiä esteitä. Valviran päätös oikeuksien myöntämisestä toimitetaan shp:in sille ylilääkärille, joka ottaa el-koulutukseen.

4. EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella koulutetut lääkärit: Tutkinnon hyväksyy Valvira eri anomuksesta. Tutkinnon hyväksymisen jälkeen on laillistuksen saamiseksi suoritettava laillistukseen vaadittava amanuenssiharjoittelu ja toimittava määräaika lääkärin tehtävissä Suomessa laillistetun lääkärin valvonnassa ja suoritettava ns. Tampereen tentit. Laillistuksen saamisen jälkeen voidaan ottaa el-koulutukseen.

Katso: http://www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut