Koulutus lääkäreille

Moodle

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA otti käyttöön oman Moodlen lukuvuonna 2009-2010. Moodle on ohjelmistoalusta, jonne voidaan siirtää esim. kaikkien meetingluentojen esitykset. Moodlesta voi lukea miltä koneelta tahansa sinne asetetun esityksen. Näin on mahdollista saada esim. meetingesityksen info, vaikka olisi ollut estynyt osallistumaan itse tilanteeseen. Moodlesta voi myös kerrata aikaisemmin kuulemaansa, sekä KYMENHVA:n verkosta että sen ulkopuolelta. Esitykset tulevat olemaan salasanalla suojatulla alueella.

Moodleen voidaan myös rakentaa verkkokursseja, kuten esim. perehdytyskoulutusta, iv-lääkekoulutusta, erikoistumisen runkokoulutuskurssi eri erikoisaloilla jne.

Moodle on yliopisto- ja korkeakoulumaailmassa varsin laajalti käytössä.

KYMENHVA:n Moodle on osoitteessa:
https://aksoni.kymsote.fi/login/index.php /