Koulutus lääkäreille

Pöllänen 2021 Hospitaaliritarikuntien perilliset.

Alla linkki ja salasanaa kirjan:

Pöllänen, P. 2021 Hospitaaliritarikuntien perilliset. Julkisen hoidon historiallinen ja teologis-filosofinen perusta. Mallina Kymijokilaakson ja sen itäpuolisen läntisen kirkon kolmen valtion alueen yhteisvastuun kehitys 1400–2000. Osat I ja II. 940 ss. KYMSOTEn julkaisuja 01/2021.

digiversioon:

ejulkaisu.grano.fi/grano/perilliset

(salasana: Ritarikunta12)

Kirjan painettua versiota jaetaan kohdennetusti KYMSOTEsta.

Painettua kirjaa voi tiedustella osoitteesta:

kirjaamo@kymsote.fi

Kovakantista kirjaa voidaan lähettää painoksen rajallisuuden vuoksi vain kohdennetusti, mutta mahdollisten uusien painosten painattamista varten voi joka tapauksessa jättää tilauksen.