Koulutus lääkäreille

KYMENHVA:n MOODLE Pinja

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä KYMSOTE järjestää MOODLE-täydennyskoulutusta, joka soveltuu sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkäreille. Ks. https://aksoni.kymsote.fi/login/index.php.

Tunnukset saa täyttämällä etusivulta aukeavan lomakkeen ja lähettämällä sen. Oikeudet kursseille saa kurssien vastuuhenkilöiltä.