Koulutus lääkäreille

Erikoistumisopinnot pth:ssa

Perusterveydenhuollossa voi suorittaa erikoislääkärin tutkintoa seuraavasti:

1. Yleislääketieteen erikoisalalla huomattavan osan koulutuksesta voi suorittaa KYMENHVA:n perusterveydenhuollossa ja käytännössä lähes koko koulutuksen Kymenlaaksossa (KYMENHVA:n erikoissairaanhoito). Tämä tarkoittaa seuraavaa:

a) 9 kk + vähintään 27 kk palvelua terveyskeskuksessa ja vähintään 18 kk palvelua sairaalassa.

b) Eriytyvään koulutukseen sisältyy 27 kk terveyskeskuksen koulutusvirassa tiedekunnan hyväksymässä terveyskeskuksessa ja vähintään 18 kk koulutusyksikön kanssa sovitussa sairaalakoulutusvirassa kliinisen lääketieteen erikoisaloilla. Sairaalapalvelua tulee suorittaa vähintään kolmella erikoisalalla, kutakin vähintään 3 kk.

2. Geriatrian erikoisalalla käytännön koulutus koostuu seuraavista osista: – vähintään 30 kk koulutusta geriatrian erikoisalalla sisältäen 6 kk koejakson – vähintään 6 kk koulutusta sisätautien erikoisalalla – vähintään 3 kk koulutusta neurologian erikoisalalla – vähintään 3 kk koulutusta psykiatrian erikoisalalla.

Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet (esitelmät), joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään 2-5 h/vko.

Kullekin erikoistuvalle nimetään tuutori. Erikoistumisopintojen edistymistä seurataan ELSA-järjestelmässä.