Koulutus lääkäreille

Koulutus: perusterveydenhuolto


Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon koulutukset nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Sen vuoksi myös koulutustoiminnot järjestetään yhteistyössä.