Koulutus lääkäreille

Valtakunnallinen koulutus

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA järjestää valtakunnallista, alueellista ja sisäistä henkilöstökoulutusta.

Valtakunnallisen koulutuksen avulla pyritään edistämään kymenlaaksolaisen terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiantuntemuksen leviämistä valtakunnallisesti. Edelleen tavoitteena on toimia terveydenhuollon keskustelun foorumina. Koulutuksen pituudet vaihtelevat yhdestä päivästä muutaman päivän mittaisiin kursseihin.