Koulutus lääkäreille

Toimenpideopetus

Toimenpideopetus on Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n erikoislääkärikoulutuksen painopistealueita.

Toimenpideopetuksen tavoitteina on, että erikoistuva lääkäri:

1. osaa teknisesti suorittaa toimenpiteen

2. ymmärtää toimenpiteen tehon ja turvallisuuden validaation vahvuuden ja tuntee viitteet toimenpidettä pätevöittäneisiin tutkimuksiin

3. tuntee toimenpiteen kehityksen historian ja kehitystyön teolliset ja muut motiivit

4. osaa hoitaa toimenpiteen tavallisimmat komplikaatiot

Lääketieteelliset toimenpiteet ovat kansainvälisiä ja käytössä pääsääntöisesti kaikkialla maailmassa. Eroavaisuuksiakin kuitenkin on. Koulutettava konsultoi esimiestään ja tuutoriaan eri toimenpidetekniikoiden vertailun suhteen.

Diagnoosit ja hoidot perustuvat pääsääntöisesti tieteelliseen näyttöön. Koulutettava arvioi tietonsa ja taitonsa sekä kirjallisuuden perusteella eri toimenpiteiden erilaisten tekotapojen tehoa ja turvallisuutta.