Koulutus lääkäreille

Oppiva organisaatio

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA pyrkii olemaan oppiva organisaatio. Oppiva organisaatio toteuttaa tyypillisesti seuraavia:

– ylläpitää kysymisen ja tiedustelun kulttuuria
– omaksuu jatkuvan muutoksen
– kunnioittaa erilaisia rooleja, kokemusta ja asiantuntemusta
– arvostaa yllä mainittuja oppimisen edellytyksinä
– mobilisoi omat sisäisen opettamisen resurssinsa
– vastaa yksilön opin saamisen tarpeisiin
– vastaa organisaation opin saamisen tarpeisiin
– tunnustaa oman sisäisen opetuksensa rajallisuuden
– käyttää ulkopuolista opetusta täydennyskoulutukseen

Ilman oppivan organisaation lähtökohdan omaksumista terveydenhuollon organisaatio ei kykene vastaamaan väestön ikääntymisestä ja lääkärikunnan keskittymisestä yliopistopaikkakunnille syntyvään tilanteeseen riittävällä tavalla.

Uuden oppiminen on koko ajan välttämätöntä. Se on kaiken edellytys.