Koulutus lääkäreille

Opetuskulttuuri

Kun sairaanhoitopiirit aikanaan perustettiin, niiden virat täyttyivät nopeasti nuorehkoilla, melko samanikäisillä henkilöillä. Valmiudet olivat vaihtelevia, mutta halu oppia ja opettaa oli varmasti selkeänä olemassa.

Sitten koitti aika, jolloin valtaosa sairaanhoitopiirien henkilöstöistä oli kokenutta ja rutinoinutta. Uusia työntekijöitä tarvittiin vain vähän ja he olivat pieni osa sairaanhoitopiirien henkilökunnasta. Opettamisen tarve oli vähäisempi. Opettamisen kulttuuri varmasti heikentyi.

Nyt sairaanhoitopiirit lähestyvät tilannetta, jossa tuo 60-70-luvuilla virkoihin tullut henkilökunta jää vähitellen eläkkeelle. Sairaanhoitopiirien virat täyttyvät jälleen nuorilla työntekijöillä. Tämä edellyttää myös opettamisen kulttuurin korostamista ja organisointia. Opetuksen tarve lisääntyy. Mikään terveydenhuollon organisaatio ei voi selviytyä ilman hyvin järjestettyä koulutustoimintaa ja positiivista nuorempien kouluttamisen asennetta.

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:ssa tämä nuorempien positiivisen kouluttamisen merkitys on ymmärretty ja otetaan kaikessa huomioon. KYMENHVA:n tulevaisuus on nuorissa työntekijöissä: heidän osaamistaan kehitetään kaikilla sote-organisaation tasoilla.