Koulutus lääkäreille

Miksi koulutusta?


Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:ssa annetaan lääketieteellistä koulutukseen liittyvää opetusta kaikilla tasoilla. Tämä tarkoittaa seuraavia:

1. Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman koulutus
2. Erikoislääkärin koulutusohjelman koulutus
3. Lääketieteellinen täydennyskoulutus
4. Lääketieteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus

KYMENHVA:ssa annetaan myös terveydenhuoltoalan koulutukseen liittyvää opetusta. Tämä tarkoittaa:

1. Sairaanhoitajien koulutusta
2. Sairaanhoitajien täydennyskoulutusta
3. Terveydenhuoltoalan jatkokoulutusta

Myös monien muiden pienempien alojen koulutusta annetaan organisaation toimintaan liittyen.

Sote-organisaatiot ovat väistämättä merkittäviä kokonaisuuksia koulutuksen kentässä.

Sote-organisaatioiden sairaalat toimivat koulutussairaaloina Terveydenhuoltolain velvoittamina. Niiden työntekijöillä on lain mukainen velvoite toimia kouluttajina. Laki velvoittaa sote-organisaatiot myös huolehtimaan henkilöstönsä riittävästä täydennyskoulutuksesta. Asetus erikoislääkärikoulutuksesta velvoittaa järjestämään puolet erikoislääkärikoulutuksesta yliopistosairaaloiden ulkopuolella. Sote-organisaatioiden koulutustoiminta on vankasti lain ja asetuksen säätelemää.

Koulutusta on annettava siellä, missä on alan toimintaa. Tämä tarkoittaa suuria alan keskittymiä kuten sote-organisaatioiden yksiköitä.

Potilailla ei ole velvoitetta osallistua opetukseen. Peruskoulutusvaiheessa olevien läsnäolosta hoitotilanteissa voi kieltäytyä. Perustutkintovaiheen opiskelija kysyy aina potilaalta luvan hoitotilanteeseen osallistumisesta. Sote-organisaatioiden työntekijöinä toimivien harjoittelijoiden ja erikoistuvien lääkäreiden ei tarvitse lupaa erikseen pyytää. Potilaiden toivotaan sallivan opiskelijoiden osallistuminen hoitotilanteisiin, koska ilman koulutusta ei tule uusia lääkäreitä eikä sairaanhoitajia.

Koulutusvaiheessa olevat ovat sairaanhoitopiirin tulevia mahdollisia työntekijöitä.

Ilman hyvää, todellisuuteen perustuvaa koulutusta ei väestö saa tulevaisuudessa terveydenhuoltoa riittävästi.