Koulutus lääkäreille

Laillisuuskysymyksiä

Koulutettavalla on lakisääteisiä oikeuksia. Näitä on kirjattu mm. yliopistoasetukseen. Tässä asetuksessa tarkoitetaan opintosuorituksella mm. sellaista kirjallista tai suullista kuulustelua, esitelmää taikka taiteellista tai muuta suoritusta, joka sisältyy yliopiston opetussuunnitelmiin. Näin periaatteessa esim. erikoistuvan lääkärin ne suoritukset, joiden perusteella häntä yliopiston omistaman erikoiskoulutuksen runkokoulutusjakson aikana arvostellaan, ovat yliopistoasetuksen alaisiksi tulkittavia.

Koska nämä arvostelut saattavat vaikuttaa esim. erikoiskoulutuksen yliopistojaksolle pääsyyn, on opiskelijalla oikeus (Yliopistoasetus 16 §) saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta hänen opintosuoritukseensa, ts. suoriutumiseensa niistä kliinistä tehtävistä, joihin hän erikoiskoulutuksen runkokoulutusjaksolla keskussairaalassa osallistunut. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen.