Koulutus lääkäreille

Lääkäreiden peruskoulutus


Lääketieteen perusopintoihin liittyen lääketieteen kandidaatti voi olla Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n tulosalueiden sairaaloissa lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan liittyvän perusopetuksen opintojaksolla tai toimia amanuenssina.