Koulutus lääkäreille

Koulutus verkossa


1. Peruskoulutus ja erikoiskoulutus

Moodle-alustoille tallennetaan esim. luentoesityksiä, järjestetään ryhmätöitä, verkkokursseja jne. Kasvavassa joukossa yliopistoja kaikkien peruskurssien kurssimateriaali tallennetaan Moodleen, josta opiskelijat voivat kerrata luennoilla ja ryhmätöissä esitettyä kotikoneeltaan. Eri koulutusorganisaatioilla on Moodlen tai vastaavan järjestelmän avulla luotuja koulutuspalveluita.

2. Täydennyskoulutus

Joissakin maissa, erityisesti Yhdysvalloissa täydennyskoulutuksiin on osallistuttava, jotta säilyttäisi erikoislääkärin oikeudet. Täydennyskoulutus on kouluttajiksi akkreditoitujen erikoislääkäriyhdistysten ja yliopistoiden lääketieteellisten tiedekuntien järjestämää ja sitä on paljon (ks. alla). Jokaisesta kurssista annetaan ennalta määrätty määrä koulutuspisteitä (credits), joita on vuodessa saatava riittävä määrä.

Suomessakin vastaavasta on keskusteltu, mutta toistaiseksi vastaavaan järjestelmään ei ole menty. Suomessa erikoissairaanhoitolaki ja STM:n asetus kuitenkin edellyttävät jo nyt lääkäriltä riittävää täydennyskoulutukseen osallistumista. Riittävää määrää ei ole tarkasti määritelty, mikä erottaa Suomen täydennyskoulutusjärjestelmän esim. Yhdysvaltain täydennyskoulutusjärjestelmästä, mutta on täysin mahdollista, että riittävä vuosittainen täydennyskoulutuksen määrä määritellään tulevaisuudessa tarkasti.

Täydennyskoulutusta (verkkokurssit, kirjat, videot, ohjelmistot jne.) ja tietoa täydennyskoulutuksesta voi hankkia myös verkon kautta. Ks. oheiset linkit täydennyskoulutusorganisaatioiden sivuille (täydennetään jatkuvalla periaatteella):

Paikalliset

Kymenlaakson alueella on ollut järjestäytynyttä paikallista lääkäreiden täydennyskoulutustoimintaa vuodesta 1909, jolloin Kyminlaakson lääkäriseura perustettiin. V. 1940 siitä erkaantui Kotkan seudun lääkäriyhdistys ja v. 1956 Kouvolan seudun lääkäriseura. Tarkempia tietoja näistä Duodecim-seuran alayhdistyksistä on Ks. täällä (klikkaa aluetoiminta – paikallisyhdistykset).

Kymenlaakson alueen, joka maantieteellisesti ulottuu Kymijoen vesistöstä Päijänteeltä Kaakkois-Suomen rannikolle, järjestäytyneen lääkäreiden täydennyskoulutustoiminnan historiaa on ansiokkaasti analysoitu täällä.

Kotimaiset
Suomen erikoislääkäriyhdistykset
HY:n Palmenian Studium-verkkokoulutusympäristö
TY:n lääketieteellisen tiedekunnan sähköisiä täydennyskoulutuskursseja
Duodecim-seuran sähköisiä täydennyskoulutuskursseja

Eurooppalaiset
Eurooppalaisten täydennyskoulutusorganisaatioiden verkkosivuja (täydennetään jatkuvalla periaatteella)

Amerikkalaiset
Harvard CME net courses
Amerikkalaisten täydennyskoulutusorganisaatioiden verkkosivuja (täydennetään jatkuvalla periaatteella