Koulutus lääkäreille

Kouluttajien koulutus

Erikoislääkärin tutkinnon paikallisille vastuuhenkilöille kullakin erikoisalalla pyritään käytettävissä olevien resurssien puitteissa järjestämään pedagogista koulutusta. Tuutoreille järjestetään erillinen tutorkoulutus.