Koulutus lääkäreille

Korkeatasoinen opetus


Korkeatasoisuus on monisyinen käsite. Opetus voi olla korkeatasoista monella tasolla:

1. Tieteellisesti
2. Eettisesti
3. Opetustulosten kannalta
4. Oikein kohdentumisensa johdosta

Tieteellisesti korkeatasoinen opetus voi olla terveydenhuollon tarpeiden näkökulmasta täysin väärin kohdennettua, jos opetuksen painotukset eivät ole tasapainoisia. Samalla se voi olla eettisesti kyseenalaista, jos opetukseen investoitu aika kohdistuu potilaiden arkipäivän hoidon kannalta merkityksettömiin seikkoihin. Opetustulokset voivat olla hyviä, mutta potilaan ja opetuksen sponsorin kannalta vähäarvoisia, jos opittu asia ei palvele terveydenhuollon tarkoituksia.

Toisaalta, terveydenhuollon kannalta oikein kohdennettu, tältä kannalta korkealaatuinen opetus voi olla eettisesti virheellistä, jos se ei perustu tieteellisesti osoitettuun näyttöön eikä edusta parasta, uusinta ja potilaan asiaa kaikin käytettävissä olevin keinoin edistävää tietoa. Se voi olla opetustulosten kannalta hyvää, mutta kohdentuu kuitenkin vanhentuneisuutensa ja huonojen tieteellisten perusteidensa johdosta väärin.

Opetuksen täytyisi olla koko profiililtaan korkealaatuista. Yhden osa-alueen korostaminen ei riitä.

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA pyritään antamaan käytännön läheistä, terveydenhuollon arkipäivän tarpeista lähtevää opetusta, jossa pyritään varmistamaan tiedon, taidon ja asenteen oppiminen potilastyöstä hyvin selviytymisen näkökulmasta.

Erikoislääkärikunnan täydennys- ja tieteellisen jatkokoulutuksen keinoin pyritään takaamaan tieteen merkittävien uusien saavutusten siirtyminen organisaation arkipäivän käytännön työhön ja siitä kumpuavaan opetukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on:

1) seurata ja koordinoida terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksen järjestämistä, sisältöä ja kehittämistarpeita;

2) arvioida terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutustarvetta sekä tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja siitä;

3) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksen uudistamisesta; sekä

4) seurata terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskinäistä ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä tehdä aloitteita yhteistyön kehittämisestä.

Sote-organisaatioilla on tässä neuvottelukunnassa edustuksensa.