Koulutus lääkäreille

HAIPRO-opetus

Yksi tärkeä oppimisen muoto on tapahtumien analyysi vertaisten kesken meetingeissä. Anglosaksisessa kirjallisuudessa tästä käytetään nimitystä \”critical incident review\” tai \”significant event analysis\” (Dent & Harden 2005 A Practical Guide for Medical Teachers, s. 121).

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:ssa on erinomaiset mahdollisuudet tämänkaltaiseen oppimiseen, koska KYMENHVA:ssa käytetään HAIPRO-rekisteriohjelmistoa ns. \”läheltä piti\”-tilanteiden ilmoittamiseen.

Malli on omaksuttu Ilmavoimilta, joissa on vuosia rekisteröity vaaratilanteet nimenomaan sillä ajatuksella, että muut voisivat oppia ilmoituksista ja virheiden toistumiselta voitaisiin näin välttyä.

Ei pelkästään lääke- ja toimenpide-erehdysten ja potilasvalitustilanteiden analyysi, vaan myös esim. huomaamatta jääneiden diagnoosien läpikäynti rakentavassa ja ehdottomasti ei-tuomitsevassa hengessä on erinomaista oppimista työyhteisössä ja se on suositeltavaa kaikilla aloilla.

Tuomitseminen ei ketään opeta, ainoastaan karkottaa, mutta ymmärtävällä ja rakentavalla asenteella koulutetaan maan parhaita ammattilaisia, jotka pyrkivät kaikin tavoin välttämään kerran tekemiään virheitä.

Yksi kokeneen kliinikon määritelmä onkin: \”kokenut kliinikko on jo tehnyt kaikki virheet ja osaa sen vuoksi varoa niitä.\” Kokenut kliinikko on myös analysoinut tekemänsä virheet. Analyysi on helpompaa ymmärtävässä vertaisryhmässä.

HAIPRO-materiaalin käyttö kriittisten tapausten analyysimeetingeissä voi myös auttaa luomaan luottavaista yhteishenkeä yksiköissä. Sitä kutsutaan myös kollegiaalisuudeksi.