Koulutus lääkäreille

Evidence-based Medicine

Diagnostiikan ja hoitojen tulee pääsääntöisesti perustua tieteelliseen näyttöön. Näyttöön perustuva lääketiede (Evidence-based Medicine) on potilaan turvallisuuden perusta. Näyttöön perustuva lääketiede tarkoittaa sitä, että potilaaseen sovelletaan vain sellaisia menetelmiä, joiden teho ja turvallisuus on luotettavasti testattu ja jotka ovat näin tulleet tiedeyhteisössä hyväksytyiksi.

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:ssa korostetaan näyttöön perustuvan lääketieteen merkitystä.

KYMENHVA on yhdessä Duodecim-seuran kanssa mukana kehittämässä näyttöön perustuvia lääkärin työn ohjausmenetelmiä EBMedS-projektissa pilotoimalla projektissa kehitettyjä tietoteknologisia lääkärin työn apuvälineitä.

Ks. Evidence-Based Medicine electronic Decision Support

Ks. myös Toimenpiteiden validaatio.