Koulutus lääkäreille

Erikoislääkärikoulutus

Asetus Erikoislääkärikoulutuksesta velvoittaa erikoistuvaa lääkäriä hankkimaan vähintään yhden vuoden erikoistumiskoulutuksestaan yliopistollisen sairaalan ulkopuolelta ja vähintään yhden vuoden yliopistollisesta sairaalasta. Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA HUS:in lähimpänä naapurina tarjoaa jatkuvasti erikoistumiskoulutuspaikkoja kaikilla pääerikoisaloilla yliopistojen koulutuksen käyttöön.

Helsingin yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Lahden-Lappeenrannan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto

Helli tarjoaa yhdessä Terveysportin ja Duodecim-lehden palvelujen sekä paperisten lehtien tilausten kanssa pääsyn kaikkien erikoisalojen tärkeimpiin lehtiin.

Kymenlaakson keskussairaalan ja psykiatrisen sairaalan kokenut seniorikunta opettaa mielellään nuorempia kollegoita. Tutorit järjestetään jokaiselle erikoistuvalle. Lokikirjaa täytetään ja ELSA-järjestelmää käytetään.

Koulutuksiin pääsy järjestetään. Yliopistojen erikoiskoulutuksen opetusta seurataan myös videoluentoina. Erikoistuville järjestetään myös kerran kuukaudessa yhteisiltameetingejä, joissa käsitellään erikoiskoulutukseen liittyviä tieteellisiä aiheita erikseen koulutuskalenterissa ilmoitettavan ohjelman mukaisesti.

KYMENHVA:n erikoistumispaikat ilmoitetaan mm. Lääkärilehdessä ja KYMENHVA:n ilmoitustauluilla. Erikoistumismahdollisuuksista voi myös kysyä KYMENHVA:n tutkimus- ja koulutusjohtajalta (te-prof yl Pasi Pöllänen, email: etunimi.sukunimi (at) kymsote.fi) tai suoraan erikoisalan ylilääkäriltä.