Koulutus lääkäreille

Ammatin kuva


Lääkärin ammatin kuva on monitahoinen.

Ammatin osa-alueita ovat seuraavat:

1. Kliininen työ
2. Tutkimus
3. Opetus
4. Hallinto
5. Teollisuus

Kliininen työ jakautuu erikoisaloihin, jotka voivat olla hyvin erilaisia työnkuvaltaan.

Tutkimus jakautuu perus- ja kliinisen tutkimuksen pääaloihin.

Opetus jakautuu tiedon, taidon ja asenteen opetukseen.

Hallinto jakautuu terveydenhuollon ja tieteen hallintoon.

Teollisuudessa lääkäri voi toimia tutkijana, kliinisenä asiantuntijana tai yhtiön hallinnossa. Lääkäri voi myös toimia teollisuuden kanssa yhteistyössä osallistumalla lääketeollisuuden tilaamiin tutkimusprojekteihin (ks. tutkimus).

Jokainen lääkäri muodostaa näistä osa-alueista itselleen ammatillisen spektrin, joka voi painottua eri asioihin. Eri tehtävät vaativat erilaista spektriä.

Koska monipuolisuus auttaa ymmärtämään kokonaisuutta, siitä ei ole haittaa missään tehtävässä.

Lainsäädäntö edellyttää sairaanhoitopiireiltä kliinisen työn toteuttamista, koulutusta, tutkimusta ja hallintoa. Yhteistyö teollisuuden kanssa on luonnollista, koska eri valtioiden ja valtiollisten organisaatioiden (EU, USA) lääkelaitosten edellyttämät lääketutkimukset (uusien lääkkeiden tehon ja turvallisuuden selvittäminen) on tehtävä siellä, missä on terveydenhuollon todellista toimintaa.

Mitä monipuolisempi ammatillinen spektri lääkärillä on, sitä enemmän hänellä on erilaisia työmahdollisuuksia. Toisaalta, kaikkein terävimmälle kansainväliselle huipulle pääseminen edellyttää lähes täydellistä pitkäaikaista keskittymistä yhteen osa-alueeseen, varsinkin tutkimuksen ja teollisuuden sektoreilla.

Lääkäri voi myös pitkän työuran kuluessa toimia eri aikoina erilaisissa tehtävissä. Yliopistoympäristössä voi toimia 20 vuotta ja silti ehtii tehdä terveydenhuollon töitä 20 vuotta. Terveydenhuoltojärjestelmän työvoimapulan kannalta olisi silti hyväksi, jos yliopistossa ei viivyttäisi niin kauan, että siirtyminen yliopistoympäristön ulkopuoliseen työelämään ei enää olisi mahdollista esim. perhe-, asunto- ym. syiden vuoksi.

Hoitajan ammattikuvan osa-alueet ovat pääsääntöisesti samanlaiset kuin lääkärin. Myös sairaanhoitajan peruskoulutuksella voi osallistua sairaanhoitajan kliiniseen työhön, hoitotieteelliseen tutkimukseen, opetukseen ja hallintoon sekä toimia teollisuudessa esim. lääke-esittelijän tehtävissä.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä pyritään turvaamaan mahdollisuus kehittää kutakin näistä ammatillisen spektrin osa-alueista monipuolisesti. Monipuolisuus edesauttaa työssä viihtymistä ja estää loppuun palamista.