Koulutus lääkäreille

Koulutus: erikoissairaanhoito


Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n sairaalat ovat koulutussairaaloita. Niissä annetaan erikoissairaanhoitolain 10, 11, 45, 47a, 47b ja 49 §:ien, asetuksen erikoislääkärikoulutuksesta sekä lain terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 18 §:n mukaisesti lääketieteellistä peruskoulutusta, erikoiskoulutusta ja täydennyskoulutusta sekä koulutetaan sairaanhoitajia.

Koulutuksen ensisijainen tarkoitus on aina validoida eli pätevöittää koulutettava johonkin ennalta määrättyyn tarkoitukseen. Sen vuoksi koulutuksen tulee olla suunniteltua ja opiskelijan edistymistä tulee valvoa säännöllisesti.