Koulutus lääkäreille

Korkeakouluverkosto

Kymenlaaksossa on useiden yliopistoiden ja korkeakoulujen toimintaa sekä opetuksen että tutkimuksen sektorilla. Nämä organisaatiot toimivat yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n kanssa muodostaen Kymenlaakson korkeakouluverkostoa terveystieteiden alueella.

Helsingin yliopiston (HY) lääketieteellinen tiedekunta on osallisena KYMENHVA:ssa tapahtuvassa lääkäreiden perus- ja erikoiskoulutuksessa. HY:n tutkimusryhmät ovat olleet mukana KYMENHVA:ssa osin tai kokonaan toteutettavissa tutkimusprojekteissa ja niihin liittyvässä tieteellisessä jatkokoulutuksessa.

Myös muiden yliopistoiden lääketieteellisillä tiedekunnilla on ollut pienimuotoista toimintaa KYMENHVA:n alueella.

Lappeenrannan-Lahden yliopisto (LY) on ollut alueella terveydenhuollon tietotekniikkaan liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa aktiivinen.

Toteuttaessaan tutkimus- ja koulutushankkeita Kymenlaakson alueella yliopistot toteuttavat lakisääteisten tutkimus- ja koulutusvelvoitteidensa lisäksi myös kolmatta yliopistolain 2 §:ssä niille säädettyä tehtävää: yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Yliopistolaki (2 §) myös velvoittaa yliopistot kasvattamaan opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tällä velvoitteella on myös käytännöllinen ulottuvuutensa. Lääketiede ja terveydenhuolto ovat luonteeltaan vakavaa, veristä, limaista ja hikistä toimintaa, jonka keskellä toimijoiden on pystyttävä tietonsa, taitonsa ja asenteensa avulla analysoimaan, päättelemään, toimimaan ja selviytymään. Onnistuakseen tässä kasvatustehtävässään yliopiston on oltava kiinteässä vuorovaikutuksessa todelliseen terveydenhuoltoon kentällä. Koulutuksesta vastuussa olevien on tiedettävä konkreettisesti, minkälaisiin toimintaympäristöihin ja olosuhteisiin he lääkäreitä kouluttavat ja ennen kaikkea: minkälaisista haasteista heidän kouluttamiensa henkilöiden tulisi tosielämässä selviytyä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) on yhteistyössä KYMENHVA:n kanssa sairaanhoitajien peruskoulutuksessa sekä hoito- ja terveystieteellisissä yhteisprojekteissa.

KYMENHVA pyrkii kokoamaan kaikki alueensa terveystieteellistä tutkimus- ja kehitystoimintaa tuottavat organisaatiot yhteistyöhön Kaakkois-Suomen väestön parhaaksi.

On vain kaksi suuntaa: ylös- tai alaspäin. Jos emme mene ylöspäin, menemme alaspäin. Paikallaan pysymisen mahdollisuutta ei käytännössä ole. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla Kaakkois-Suomea voidaan ohjata uuteen nousujohteiseen kehitykseen Helsingin kasvavan metropolialueen kupeessa.