Koulutus lääkäreille

Elektroninen kirjasto

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA ja 13 muuta ei-yliopistollista hyvinvointialuetta omistavat SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n, joka hankkii osakkaittensa tieteelliset e-aineistot ja tuottaa Virtuaalikirjasto Hellin e-kirjastopalvelut kaikkien osakkaiden käyttöön.

Informaatikkopalvelu
Informaatikkopalvelut on hankittu KYMENHVA:lle SOTEVirtuaalikirjastosta. Yhteystiedot ja palvelut löytyvät KYMENHVA:n intrasta.

Sähköiset aineistot
KYMENHVA:ssa käytössä olevat sähköiset aineistot (e-lehdet, e-kirjat ja tietokannat) löytyvät Virtuaalikirjasto Hellistä. Sivustolla on tietoa myös aineistojen etäkäytöstä, tiedonhausta sekä tutkimuksen tekemisestä. Sivustolle on koottu myös tietopaketti erikoislääkärikoulutuksen aineistoista ja niiden saatavuudesta KYMENHVA:ssa. Linkki Helliin.

Painettu aineisto
KYMENHVA:n hankitun painetun aineiston tiedot on tallennettu PrettyLib-järjestelmään. Pääsy PrettyLibiin on rajattu vain KYMENHVA:n verkkoon. Linkki PrettyLib-järjestelmään.

Erikoislääkärikoulutuksen tietopaketti on osoitteessa:
helli.virtuaalikirjasto.fi/helli/laakarikoulutus

KYMENHVA:n omat lääkäreiden ja sairaanhoitajien verkkokurssit ovat osoitteessa: aksoni.kymsote.fi.

Duodecimin kaikki oppikirjat ovat luettavissa KYMENHVA:n verkossa e-kirjoina osoitteessa:
www.oppiportti.fi.

Oppiportissa on myös verkkokursseja terveydenhuoltohenkilökunnalle.

Hellissä on myös englanninkielisiä oppikirjoja runsaasti saatavilla.

Myös Merikeskus Vellamon kirjastossa on saatavilla paikan päällä kaikki HY:n e-lehdet. Tämä käsittää n. 18000 e-lehteä ja n. 250000 e-kirjaa. HY:n ulkopuoliset käyttäjät saavat Vellamon asiakaspalvelusta sirukortin, jolla palvelua pääsee käyttämään Vellamon kirjastossa läsnä ollessaan. Vellamon kirjastopalvelut täydentävät tarvittaessa VIRKI oy:n e-kirjastoa. Ne harvinaiset lääketieteen ja hoitotieteen lehdet, joita eivät ole saatavissa VIRKI oy:n e-kirjastosta, ovat saatavissa Kotkasta Vellamon kirjastosta.

Kirjastopalvelujen yhteyshenkilö on:

Miia Ulanen
Informaatikko
Virki Oy