Koulutus lääkäreille

Visio


Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n tutkimus- ja koulutustoiminnan visio 10-20 vuoden tähtäyksellä on seuraava:

– KYMENHVA:n yksiköt ovat arvostettuja perus- ja erikoiskoulutuksen hankkimisorganisaatioita

– KYMENHVA:ssa on tasokasta lääketieteellistä tutkimus- ja kehitystoimintaa

– tieto, taito ja asenne on siirretty koulutuksen keinoin seuraavalle sukupolvelle

– KYMENHVA:ssa annetaan lääketieteen perus-, erikois- ja täydennyskoulutusta sekä tieteellistä jatkokoulutusta

– KYMENHVA on yhteistyössä oppilaitosten kanssa omavarainen sairaanhoitajien koulutuksen suhteen

– tiedon siirron elektroniset apuvälineet on otettu täysimääräisesti käyttöön

– väestön ikääntymisestä ja työikäisten ikäluokkien pienentymisestä selviytymiseksi on tutkimus- ja kehitystoiminnan keinoin selvitty

– ikääntyvää henkilökuntaa täydennyskoulutetaan tehokkaasti

– uusi henkilökunta kykenee löytämään ja soveltamaan kirjallisuudessa olevaa uutta tietoa omatoimisesti

– KYMENHVA:ssa on tiedollinen, taidollinen ja asenteellinen valmius reagoida terveydenhuoltojärjestelmän muutoksiin