Koulutus lääkäreille

Missio


Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA:n tutkimus- ja koulutustoiminnan tehtävä on kehittää ja ylläpitää tiedon, taidon ja asenteen siirtymistä seuraaville sukupolville sekä edistää tieteellisen tiedon synnyttämistä ja soveltamista.