Koulutus lääkäreille

Johto ja toteutus

Arvojen, mission ja vision mukaiset yksityiskohtaiset tavoitteet sekä näitä ohjaavat säädökset on kirjattu KYMENHVA:n koulutustoiminnan yleissuunnitelmaan \”KYMENHVA:n alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon koulutushallinnon periaatteet tehtävät ja tavoitteet 2022-2027\” sekä dokumenttiin \”KYMENHVA:n koulutus- ja tutkimustoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle\”.

Kymenlaakson hyvinvointialue KYMENHVA tutkimus- ja koulutustoiminnasta vastaa tutkimus- ja koulutusjohtajana toimiva ylilääkäri, työelämäprofessori Pasi Pöllänen (etunimi.sukunimi (at) kymsote.fi).