Koulutus lääkäreille

Arvojen historia

Terveydenhuoltojärjestelmämme murros edellyttää meiltä historian tarkastelua, jotta ymmärtäisimme, mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa. Alla on lyhyt yhteenveto Kaakkois-Suomalaisen sairaalalaitoksen historiasta. Vaatimattomaan ylpeyteenkin on aihetta, koska Kaakkois-Suomalaisen sairaalalaitoksen historia on kunniakas ja pitkä.

Terveydenhuolto ei ole kuitenkaan vain sairaanhoitoa. Siihen kuuluu oleellisesti myös lääketiede, jonka historia on toisenlainen kuin sairaalalaitoksen historia. Sen vuoksi nykytilanteen ymmärtämiseksi on myös tunnettava, kuinka tiede on kehittynyt nykyisekseen.

Viime aikainen terveydenhuoltojärjestelmien kehitys on lisäksi tuonut terveydenhuoltoon kolmannen näkökulman: tuotantotalouden katsantokanta on jotakin aivan muuta kuin sairaanhoidon tai lääketieteen.

Nämä kolme yhdistyvät nykyisessä terveydenhuoltojärjestelmässämme. Näkökulmien yhdistäminen ei ole aivan ongelmatonta, mutta historiallisen perspektiivin tunteminen voi tässäkin auttaa.